Frem til handlens sidste fase vil du blive præsenteret for en lang række papirer og processer, som enten du eller dine rådgivere tager sig af.

 

Deponering af udbetaling

I forbindelse med underskrift på købsaftalen deponerer du udbetalingen på boligen hos mægler, indtil pengene kan overføres til sælger efter endt tinglysning.

 

Deponering af restkøbesum

Du deponerer restkøbesummen, eller stiller garanti i dit pengeinstitut, indtil pengene kan overføres til sælger efter endt tinglysning.

 

Forsikring

Har du ikke afklaret dine forsikringsforhold - husforsikring og indboforsikring m.m. , så tag en snak med mægleren om dette, så det er på plads, når du overtager boligen.

 

Skøde og tinglysning

Efter deponering af udbetaling og restkøbesum tinglyses overdragelsen digitalt.

 

Frigivelse af udbetaling og købesum

Senest på overtagelsesdagen skal dit pengeinstitut overføre restkøbesummen til sælgers pengeinstitut, og udbetalingen afregnes fra mægler.

 

Overtagelse og gennemgang af boligen

På overtagelsesdagen modtager du nøgler mv. fra enten mægler eller sælger. Efter overtagelsen gennemgår du boligen, evt. sammen med den tidligere ejer, og forvisser dig om, at alt er som aftalt.

 

Refusionsopgørelse

Der udfærdiges refusionsopgørelse som regulerer ejendomsskat, terminsydelser, kontingenter og energiforbrug mv.